Her gördüğü perîye gönül müptelâ olur bestesi

Sözleri

Her gördüğü perîye gönül müptelâ olur
Ammâ demez ki sonra görünmez belâ olur
Düş sâye gibi pâyine o nahl-i nev-resin
Bir gün olur ki meyve-i mihr ü vefâ olur

Türkçe karşılığı:
Gönül; bilinmez bakarsın belâ olur, diye düşünmeden, tedbirsizce, her gördüğü güzele tutulur.
Ey gönül, o taze fidanın ayağına gölge gibi düş; bir gün gelir, şefkatin ve vefanın meyvesi yetişir onda.

Eserin künyesi

Beste: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Bûselik makamı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Münip Utandı

Her gördüğü perîye gönül müptelâ olur - Münip Utandı

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Her gördüğü periye gönül müptela olur

Notası

Her gördüğü perîye gönül mübtelâ olur notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...