Her kimde vardır aşk iptilâsı

Eserin künyesi

Besteleyen: Lâvtacı Civan Ağa
Sözünü yazan: Mehmet Sâdi Bey
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Her kimde vardır aşk iptilâsı
Eksilmez artar derd-ü belâsı
Kanûn-i aşkın bu muktezâsı
Gamla kurulmuş sevdâ binâsı

Video yorumları

Kenan Günel

Kenan GÜNEL-Her Kimde Vardır Aşk İptilâsı (Ud Tak.)(KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Her kimde vardır aşk iptilâsı

Notası

Her kimde vardır aşk iptilâsı notası

Yorumunuz