Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâhoş

Eserin künyesi

Beste: Zekâi Dede Efendi
Güfte: Yahyâ Nazîm Efendi
Makam: Hicazkâr makâmı
Usûl: Lenk fahte usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâhoş
Cem sunsa gönlün etmez câm-ı cihan-nümâ hoş
Her rûz ü şeb gönülden cânânımın hayâli
Gitmez ise efendim benden yana hevâ hoş

Türkçe karşılığı:
Gönül, sevgilinin ayrılık öpüşüyle mahvoldu.
Şarabı icat eden Cem gelip dünyâyı gösteren kadehi sunsa gönlümü hoş edemez.
Gece gündüz gönlümden sevgilinin hayalinin gitmemesi ne güzeldir.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Hicr-i Lebinde Yarin Bir Dil Ki Oldu Nahoş (Official Video)

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş

Alper Diler

ALPER DİLER Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş

Notası

Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâhoş notası - 1
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâhoş notası - 2

Yorumunuz