Cevdet Çağla

Eserin künyesi

Bestecisi: Cevdet Çağla
Güfte şairi: Hasan Âli Yücel
Makâmı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hicrân gibi âlemde, elîm derd-i ser, olmaz
Sen, bezmimize geldiğin, akşam, neler olmaz
Dîdârına benzer, şafak olmaz, seher olmaz
Sen, bezmimize geldiğin, akşam, neler olmaz

Not: Cevdet Çağla‘nın bestelediği ilk şarkısıdır.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz

Sevim Deran

Sevim Deran - Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz

Seçil Ak

Seçil AK KUTLU-Hicran Gibi Alemde Elim Derdi Ser Olmaz (ŞEVK EFZA)R.G.

Notası

Hicrân gibi âlemde, elîm derd-i ser, olmaz notası - 1
Hicrân gibi âlemde, elîm derd-i ser, olmaz notası - 2

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:15 Haziran 2024