Cevdet Çağla

Eserin künyesi

Bestecisi: Cevdet Çağla
Güfte şairi: Hasan Âli Yücel
Makâmı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz
Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz
Dîdârına benzer şafak olmaz, seher olmaz
Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz

Not: Cevdet Çağla‘nın bestelediği ilk şarkısıdır.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz

Sevim Deran

Sevim Deran - Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz

Seçil Ak

Seçil AK KUTLU-Hicran Gibi Alemde Elim Derdi Ser Olmaz (ŞEVK EFZA)R.G.

Notası

Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz notası - 1
Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz notası - 2

Bir yanıt yazın