Hacı Sâdullah Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Sâdullah Ağa
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Şarkı devr-i revânı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hırâm et gülşene gûş eyle ar’ardan müdârâyı
Utandır serv-kadd-i reftâr ile serv-i semensâyı
Süzüp nergislerin meclisde serhoş eyle minâyı
Açıl güller gibi nûş eyleyip câm-ı ferâhzâyı

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Hıram et gülşene gûş eyle arardan müdârâyı Tülin Yakarçelik

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Hırâm Et Gülşene Gûş Eyle Ar'ardan Müdârâyı (HİCAZKÂR)R.G.

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay- Hırâm et gülşene gûş eyle ar’ardan müdârâyı

Notası

Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı notası - 1
Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı notası - 2

Bir yanıt yazın