Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Sâmi Paşazâde Sezaî
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Humârı yok, bozulmaz, meclis-i meyhâne-i aşkın
Ayılmaz, haşre dek, mestânesi peymâne-i aşkın
Harîm-i Kâbe-i aşkı, tavâf eyler, dil-i Cibrîl
Per-i kerrûbiyân, miknâsıdır, kâşâne-i aşkın

Kelimelerin Türkçe karşılıkları

Humâr: İçki sonrası, baş ağrısı ve sersemlik
Haşr: Mahşerde, hesap vermek için toplanma
Harîm: Kutsal yer
Cibrîl: Hz. Peygamber’e, ilâhî emirleri bildiren, vahiy meleği
Kerrûbi: Meleklerin büyüğü
Miknâ: Süpürge
Kâşâne-i aşk: Aşk sarayı

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin - Muhayyer radyo programı

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhane-i aşkın

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Humârı Yok Bozulmaz Meclisi Meyhâne-yi Aşkın (MUHAYYER)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhane-i aşkın - Adnan Çoban

Notası

Humârı yok, bozulmaz, meclis-i meyhâne-i aşkın notası

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:15 Haziran 2024