Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhâne-i aşkın şarkısı

Sözleri

Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhâne-i aşkın
Ayılmaz haşre dek mestânesi peymâne-i aşkın
Harîm-i Kâbe-i aşkı tavâf eyler dil-i Cibrîl
Per-i kerrûbiyân miknâsıdır kâşâne-i aşkın

Kelimelerin Türkçe karşılıkları:
Humâr: İçki sonrası baş ağrısı ve sersemlik
Haşr: Mahşerde hesap vermek için toplanma
Harîm: Kutsal yer
Cibrîl: Hz. Peygamber’e ilâhî emirleri bildiren vahiy meleği
Kerrûbi: Meleklerin büyüğü
Miknâ: Süpürge
Kâşâne-i aşk: Aşk sarayı

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Sâmi Paşazâde Sezaî
Makam: Muhayyer makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin - Muhayyer radyo programı

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhane-i aşkın

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Humârı Yok Bozulmaz Meclisi Meyhâne-yi Aşkın (MUHAYYER)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhane-i aşkın - Adnan Çoban

Notası

Humârı yok bozulmaz meclis-i meyhane-i aşkın notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...