Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Evc-ârâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hüsnüne mâil gönlüm ezelden
Bendenim benden, geçmezem senden
Âşıkım âşık cân-ü gönülden
Bendenim benden, geçmezem senden

Ağlarım gülmem gözyaşım silmem
Gönlüm verelden n’olduğunu bilmem
Dönmem zülfünden billâhi geçmem
Bendenim benden, geçmezem senden

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı Hüsnüne mâil gönlüm ezelden

Münip Utandı

Münip Utandı - Hüsnüne Mail Gönlüm Ezelden (Official Video)

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Hüsnüne Mâil Gönlüm Ezelden (EVC ÂRÂ)R.G.

Notası

Hüsnüne mâil gönlüm ezelden notası - 1
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden notası - 2

Bir yanıt yazın