İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı

Eserin künyesi

Bestecisi: Cevdet Çağla
Güfte şairi: Sultan 1. Ahmet Han
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı
Pâre pâre oldu dil aşkta muhabbet kalmadı
Ol kadar ağlattı ben bîçâreyi hükm-ü kaza
Giryeden hiç Hazret-i Yakub’a nevbet kalmadı

Video yorumları

Esma Başbuğ

İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı şarkısı - Esma Başbuğ

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - İftirakınla efendim bende takat kalmadı

Turhan Toper

Turhan Toper - İftirakınla efendim bende takat kalmadı

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-İftirâkınla Efendim Bende Tâkat Kalmadı (NİŞABUREK)R.G.

Notası

İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı notası - 1
İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı notası - 2