Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kâlb-i sevdâ-zedeler, âh ile, dâim inler
Bir açık, yâreye, doktor, vurulur mu, neşter?
Âşıkın, zahm-ı derûnu, ezeliden, inler
Bir açık, yâreye, doktor, vurulur mu, neşter?

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Kalbi Sevda-zedeler Ah ile Daim İnler [ Özdal Orhon (1941 - 1986) © 1998 Kalan Müzik ]

Zeki Müren

Zeki Müren - Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile daim inler

Mustafa Seyran

Mustafa SEYRAN-Kalb-i Sevdazedeler (PEŞREVLİ)(KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kâlb-i sevdâ-zedeler, âh ile, dâim inler notası

Bir yanıt yazın