Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler
Bir açık yâreye doktor vurulur mu neşter
Âşıkın zahm-ı derûnu ezeliden inler
Bir açık yâreye doktor vurulur mu neşter

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Kalbi Sevda-zedeler Ah ile Daim İnler [ Özdal Orhon (1941 - 1986) © 1998 Kalan Müzik ]

Zeki Müren

Zeki Müren - Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile daim inler

Mustafa Seyran

Mustafa SEYRAN-Kalb-i Sevdazedeler (PEŞREVLİ)(KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler notası

Bir yanıt yazın