Eserin künyesi

Bestecisi: Erdinç Çelikkol
Güfte şairi: Turgut Çelik
Makâmı: Bûselik makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kalbe hicrân girmeden gel
Açdı güller dermeden gel
Şimdi ömrüm ilkbahardır
Sonbaharlar ermeden gel

Nakarat:
Bitti sabrım durmadan gel

Bir emel yok çölde sensiz
Bir ışık yok yolda sensiz
Yandı bülbül gülde sensiz
Sen de gönlüm kırmadan gel

Sevdiğim sen can güzelsin
Her güzelden sen güzelsin
Hem zarifsin hem güzelsin
Bir sebep var sormadan gel

Video yorumları

Türk sanat müziği korosu

Kalbe hicran girmeden gel-ERDİNÇ ÇELİKKOL

Notası

Kalbe hicrân girmeden gel notası

Bir yanıt yazın