Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında
Hicrân yanıyor aşk yerine kalb ocağında
Bir sır gibi ilk bûsesi hâlâ dudağımda
Hicrân yanıyor aşk yerine kalb ocağında

Mecnûn gibi âvâre gezip çölde dolaştım
Ferhat gibi Şirin gibi ben dağları aştım
Son menzile geldim yine hicrâne ulaştım
Yine hicrâne ulaştım âh âh âh âh
Hicrân yanıyor aşk yerine kalb ocağında

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında

Alper Diler

Alper DİLER-Kalbim Kanıyor Durmadan En Tatlı Çağında (HÜZZAM)R.G.

Notası

Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında notası - 1
Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında notası - 2

Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında notası - 3