Eserin künyesi

Bestecisi: Nasîbin Mehmet Yürü
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kır atıma bineyim
Yâr yoluna gideyim
Beni aşka düşüren
Gül yüzünü göreyim

Nakarat:
Aman aman ben yandım
Bana yâr olur sandım

Ey dağlar ulu dağlar
Yüreciğim kan ağlar
Yâr buradan geçti mi
Söyleyin yüce dağlar

Video yorumları

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim

Gönül Aköz

Gönül AKÖZ-Kır Atıma Bineyim Yar Yoluna Gideyim (ACEM KÜRDİ)R.G.

Notası

Kır atıma bineyim notası - 1
Kır atıma bineyim notası - 2

Bir yanıt yazın