Bimen Şen

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Makâmı: Zâvîl makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kurban olam endâmına yâr senin
Bilirim pek güzel şîven var senin
Bezm-i meyde her yanın oynar senin
Bilirim pek güzel şîven var senin

Video yorumları

Gizem Nur Copçuoğlu

Kurban Olam Endamına Yar Senin - Gizem Nur Copçuoğlu

Notası

Kurban olam endâmına yâr senin notası

Bir yanıt yazın