Eserin künyesi

Bestecisi: Şekerci Cemil Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın
Bu âteş-i hicrâna nasıl sîne dayansın
Göster a gönül yandığını yâre inansın
Bu âteş-i hicrâna nasıl sîne dayansın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın

Handan Kara

Handan Kara - Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Layık Mı Sana Bu Dil-i Sevdâzede Yansın (HİCAZKÂR)R.G.

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Layık Mı Sana Bu Dil-i Sevdâzede Yansın (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın notası

Bir yanıt yazın