Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsûs

Eserin künyesi

Beste: Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makam: Nev-eser makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsûs
Bu nâz ü nezâket bu letâfet sana mahsûs
Meclisde benimle meselâ sohbet ederken
Ebrû ile etrâfa işâret sana mahsûs

Video yorumları

Hakkı Demirok

HAKKI DEMİROK - MECLİSTE BU REVNAK BU ŞETARET SANA MAHSUS

Notası

Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsûs notası - 1
Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsûs notası - 2

Yorumunuz