Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, hüzzâm makâmı, türk aksağı usûlündeki şarkı.

Sözleri

Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne
Atf-ı nazâr etmem çemenistân-ı zamâne
Hayrân edeli aşk beni hüsnündeki âne
Aşkın elemi kaddimi döndürdü kemâne
Hûn-i dilimiz başladı gözden cereyâne

Türkçe karşılığı
Dünyânın bütün güzellerinin şahı olan sana tutulalı, zamanenin bahçelerindeki çiçeklere bakmam.
Aşk, beni güzelliğindeki cazibeye hayran edeli, üzüntümden vücudum yay gibi büküldü ve gönlüme oturan kan gözlerimden akmaya başladı.

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Meftûn Olalı Sen Şeh-i Hûban-ı Cihâna

Ahmet Özhan

Ahmet Özhan Meftûn olalı sen şeh-i hûban-ı cihâna

Serap Mutlu Akbulut

Serap Mutlu Akbulut - Meftûn Olalı Sen Şeh-i Hûban-ı Cihâna

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne

Notası

Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne notası

Yorumunuz