Mendil elinde gittiğin akşam selâmladım

Eserin künyesi

Bestecisi: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Güfte şairi: Hüseyin Rıfat Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mendil elinde gittiğin akşam selâmladım
Baktım uzak ufuklara arkandan ağladım
Gönlüm, gözüm vedâ-ı nigâhınla dop dolu
Her akşam üstü bekliyorum gittiğin yolu

Video yorumları

Bilge Pakalınlar

Bilge PAKALINLAR-Mendil Elimde Gittiğin Akşam Selâmladım (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Ayten Zenger

Ayten Zenger ~ Mendil elimde gittiğin akşam selamladım

Notası

Mendil elinde gittiğin akşam selâmladım notası - 1
Mendil elinde gittiğin akşam selâmladım notası - 2