Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez
Derdi gamla ağlayan göz seyreder ya istemez
Nâr-ı sevdâya yanan dil sayi refah istemez
Derdi gamla ağlayan göz seyreder ya istemez

Video yorumları

Radife Erten

RADİFE ERTEN - MEST OLAN CÂM-I EZELDEN GAYRI SAHBA İSTEMEZ - (DOYSAL)

Notası

Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez notası

Bir yanıt yazın