Ûdî Afet Mısırlıyan

Eserin künyesi

Bestecisi: Ûdî Âfet Mısırlıyan
Makâmı: Nev-eser makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nâle-i can-gâhı cânân duymuyor
Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor
Derd-ü mihnet tende rahat koymuyor
Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor

Çok tabîbe ettim arzı ihtiyaç
Bulmadım derd-i aşka hiç bir ilaç
Etmedi bahtım felekle imtizaç
Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Nâle-i Can-gâhı Cânan Duymuyor I Bir Zamanlar © 2019 Z Müzik ]

Güzide Kasacı

Güzide KASACI-Nâle-i Cangâh-ı Cânân Duymuyor (NEVESER)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Nâle-i can-gahı cânân duymuyor

Notası

Nâle-i can-gâhı cânân duymuyor notası - 1
Nâle-i can-gâhı cânân duymuyor notası - 2

Bir yanıt yazın