Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Mahmud Celâleddin Paşa
Makamı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor
Çağlıyor seller gibi eşk-i dü-çeşmim çağlıyor
Yalnız dîdem değil gönlüm de her an ağlıyor
Çağlıyor seller gibi eşk-i dü-çeşmim çağlıyor

Türkçe karşılığı:
Ayrılığın ateşi kıvılcımlar saçtıkça kalbimi dağlıyor.
İki gözümden akan yaşlar seller gibi çağlıyor.
Yalnız gözlerim değil, gönlüm de her an ağlıyor.
İki gözümden akan yaşlar seller gibi çağlıyor.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Nar-ı Firkat Şûle Pâş Oldukça Sinem Dağlıyor (BAYATİ)R.G.

Recep Birgit

Recep Birgit - Nar-ı firkat şûle pâş oldukça sinem dağlıyor

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU - Nar- ı fİrkat Şûle Pâş Odukça Sinem Dağlıyor & Ney Taksimi

Notası

Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor şarkısı

Yorumunuz