Şemseddîn Ziya Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Şemseddîn Ziya Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ne bahtımdır, ne yâr-i bî-amândır
Beni, giryân eden, hükm-i zamândır
Bugünkü handeler, aynı figandır
Beni, giryân eden, hükm-i zamândır

Türkçe karşılığı

Ne bahtım, ne de amansız sevgilidir
Beni ağlatan zamanın hükümleridir
Bugünkü gülümsemeler bile feryat gibidir
Beni gözyaşlarına boğan, zamanın hükümleridir

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Tülin Yakarçelik - Ne bahtımdır ne yâr-ı bî-amandır

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Ne bahtımdır ne yâr-i bî amandır

Sâbite Tur Gülerman

Ne bahtımdır ne yar-i bi-amandır - Sabite Tur Gülerman

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır

Notası

Ne bahtımdır, ne yâr-i bî-amândır notası

Bir yanıt yazın