Nedendir bu dil-i zârın figanı

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nedendir bu dil-i zârın figanı
Hayâl eyler gönül geçmiş zamanı
Geçen demler değer misli cihânı
Hayâl eyler gönül geçmiş zamanı

Video yorumları

Melihat Gülses

Nedendir bu dil-i zarın figanı

Zeki Müren

Nedendir Bu Dil-i Zârın Figanı

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Nedendir bu dil-i zârın figanı

Güzin Değişmez

Nedendir bu dil-i zârın figanı - Güzin Değişmez

Notası

Nedendir bu dil-i zârın figanı notası