Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sultânîyegâh makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın
Benim râz-ı derûnum sevdiğim dilber-nihânımsın
Gönül sende gözüm hâk-i derînde ey şeh-i devrân
Benim cân ü cihânım rûz ü şeb vird-i zebânımsın

Türkçe karşılığı:
Ey ay parçası, seni kalbimde gizledim, zira canımsın.
Benim kalbimdeki sırrım, sevdiğim, gizli aşkımsın.
Ey zamanın şâhı, gönlüm sende, gözüm kapının toprağındadır.
Canım ve dünyâmsın, gece-gündüz dilimden düşmeyensin.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu | Nihan Ettim Seni Sinemde

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Nihan Ettim Seni Sînemde Ey Meh Pâre Cânımsın (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Melihat Gülses

Nihan Ettim Seni Sinemde

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban,Sultânîyegâh Ağır Semâ î- “Nihân ettim seni sinemde ey meh-pâre canımsın”

Notası

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası - 1
Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası - 2

Yorumunuz