Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Sultânîyegâh makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın
Benim râz-ı derûnum sevdiğim dilber-nihânımsın
Gönül sende gözüm hâk-i derînde ey şeh-i devrân
Benim cân ü cihânım rûz ü şeb vird-i zebânımsın

Türkçe karşılığı

Ey ay parçası, seni kalbimde gizledim, zira canımsın.
Benim kalbimdeki sırrım, sevdiğim, gizli aşkımsın.
Ey zamanın şâhı, gönlüm sende, gözüm kapının toprağındadır.
Canım ve dünyâmsın, gece-gündüz dilimden düşmeyensin.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Bekir Sıdkı Sezgin

Melihat Gülses

Doç. Dr. Adnan Çoban

Notası

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası - 1
Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası - 2

Bir yanıt yazın