Ebûbekir Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Ebûbekir Ağa
Makâmı: Müstear makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

O nev-resîde nihâlim, ne serv-ü kamet olur
Benim hayâl-i dilim, meşrebimce, âfet olur
Rüsûm-u nâzı, tamâm, ezber eylemiş ârif
O fitnecûyi görürsün, Katı kıyâmet Olur

Video yorumları

Eliz Avaroğlu

Eliz AVAROĞLU-O Nevresîde Nihâlim Ne Serv-ü Kamet Olur (NEY BERAT KAPLAN) (MÜSTEAR)R.G.
Türk Klasik Müziği 08 EBUBEKİR AĞA O NEV RESİDE NİHALİM NE SERV KAMET OLUR

Notası

O nev-resîde nihâlim, ne serv-ü kamet olur notası - 1
O nev-resîde nihâlim, ne serv-ü kamet olur notası - 2

Bir yanıt yazın