Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ol gonca gülü görmeyeli hayli zamândır
Üftâdesinin hâli firâkıyla yamandır
Lûtfet dil-i bîmârımı bir dem oyalandır
Ey bâd-ı sabâ gül-i handânı uyandır

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Ol Gonca Gülü Görmeyeli Hayli Zamandır (ISFAHAN)R.G.

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Ol Gonca Gülü Görmeyeli Hayli Zamandır (ISFAHAN)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Ol Gonca Gülü Görmeyeli Hayli Zamandır (ISFAHAN)R.G

Notası

Ol gonca gülü görmeyeli hayli zamândır notası

Bir yanıt yazın