Pek revâdır sevdiğim ettiklerin

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Ahmet Râsim
Makam: Sûzinâk makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Pek revâdır sevdiğim ettiklerin
Aşığı günlerce beklettiklerin
Gelmeyip ağyar ile gittiklerin
Gez, görüş, eğlen, sıkılma, zevke bak
Bir gelir insan cihana durma çak

Türkçe karşılığı:
Sevgilim, âşığını günlerce bekletmelerin; gelmeyip başkalarıyla gitmelerin…
Bütün yaptıkların pek uygundur.
Gez, görüş, eğlen, sıkılma; bak keyfine!
Nasıl olsa insan dünyâya bir kere gelir; durma, iç!

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Pek revâdır sevdiğim ettiklerin

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Pek Revâdır Sevdiğim Ettiklerin (1975)

Metin Everes

Metin Everes - Pek revâdır sevdiğim ettiklerin

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Pek Revâdır Sevdiğim Ettiklerin (SÛZNÂK)R.G.

Eylül Turan

Eylül TURAN-Pek Revâdır Sevdiğim Ettiklerin (Kem.Tak.) (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Pek revâdır sevdiğim ettiklerin notası - 1
Pek revâdır sevdiğim ettiklerin notası - 2

Yorumunuz