Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Hacı Fâik Bey
Makam: Dügâh makâmı
Usûl: Hafîf ve Yürük semaî usûlleri
Form: Kâr formu

Sözleri

Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim
Gel gayra kıyâs etme beni cânım efendim
Bin cân ile âşık olalı sen gibi mâhe
Gönlümde keder kalmadı ey zülf-i kemendim

Ettim bu dügâh kâr’ı ehibbâya hediyye
Kim dinler ise Fâik’î yâd eylemelidir
Erbâb-ı terennüm okuyup dâimü’l-evkât
Rûh-i selefi aşk ile şâd eylemelidir

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim (Dügâh Kâr)

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim

Münip Utandı

Münip Utandı - Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim (Dügah Taksim ile)

Notası

Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim notası - 1
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim notası - 2
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim notası - 3
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim notası - 4

Yorumunuz