Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Penbelikle, imtizâc etmiş, tenin
Sime ya kâfüra benzer, gerdenin
Ben, siyah pırlanta zannettim, benin
Görmedim emsâlini cânâ, senin

Penbe, beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan renk olarak bildiğimiz Pembe‘nin Farsça’sıdır.

Video yorumları

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Pembelikle İmtizac Etmiş Tenin (HİCAZKÂR)R.G.

Berrin Erbay

Berrin Erbay - Pembelikle imtizaç etmiş tenin

Zekâi Tunca

Pembelikle imticaz Etmiş Tenin (Hicazkar)

İrfan Doğrusöz

İrfan Doğrusöz - Pembelikle imtizaç etmiş tenin

Klasik Türk müziği korosu

Fatih Salgar - Pembelikle İmticaz Etmiş Tenin

Notası

Penbelikle, imtizâc etmiş, tenin - 2
Penbelikle, imtizâc etmiş, tenin - 3

Penbelikle, imtizâc etmiş, tenin - 1

Bir yanıt yazın