Tanbûrî İzak Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî İzak Efendi
Makâmı: Şedd-i arabân makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Pîr olmada gerçi gönül, ammâ civân ister
Nevreste-nihâl tıfl-beyim, nevcivân ister
Dem-be-dem çün aşk-ı derûn olmada efzûn
Câme-hâbe azm eylemeyi ol nihân ister

Türkçe karşılığı

Gönül yaşlansa da yine genç sevgili ister.
Yeni yetişen fidan gibi genç bir sevgili ister.
Gönüldeki aşk daima çoğalır ve gizlice sevgilinin geceliğine bürünmeye niyetlenir.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - PİR OLMADA GERÇİ GÖNÜL

Erol Armutlu

Erol ARMUTLU-Pîr Olmada Gerçi Gönül Amma Civan İster (ŞEDD-İ ARABAN)R.G.

İzmir Devlet Korosu

İZMİR DEVLET KOROSU-Pîr Olmada Gerçi Gönül (SAZ SEMÂİ İLAVELİ) (ŞEDD-İ ARABAN)R.G

Notası

Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister notası - 1
Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister notası - 2
Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister notası - 3

Bir yanıt yazın