Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ruhum musun, ey rûh-i safa-bahş-ı cihânın?
Sensiz bulamam, neş’esini, ömr-i revânın
Muzlim görünür, dîdeme, gülzâr-ı cihânın
Sensiz bulamam, neş’esini, ömr-i revânın

Video yorumları

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Rûhum Musun Ey Rûh-i Safâ Bahşı Cihanın (UŞŞAK)R.G.

Elâ Altın

Ela ALTIN-Rûhum Musun Ey Rûh-i Safâ Bahşı Cihanın (PEŞREVLİ)(UŞŞAK)R.G.

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Rûhum Musun Ey Rûh-i Safâ Bahşı Cihanın (UŞŞAK)R.G.

Notası

Ruhum musun, ey rûh-i safa-bahş-ı cihânın notası - 1
Ruhum musun, ey rûh-i safa-bahş-ı cihânın notası - 2

Bir yanıt yazın