Nûri Halil Poyraz

Eserin künyesi

Bestecisi: Nûri Halil Poyraz
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sana gül gonca diyorlar, bana şeydâ bülbül
Güle gülmek yaraşır bülbüle feryâd ey gül
Gam-ı ferdâyı düşünme gel efendim gül, gül
Güle gülmek yaraşır bülbüle feryâd ey gül

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ bülbül

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ bülbül

Yıldırım Gürses

Yıldırım Gürses - Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ bülbül

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Sana Gül Gonca Diyorlar (MUHAYYER)R.G.

Notası

Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ bülbül notası - 1

Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ bülbül notası - 2
Sana gül gonca diyorlar bana şeydâ bülbül notası - 3

Bir yanıt yazın