Nûri Halil Poyraz

Eserin künyesi

Bestecisi: Nûri Halil Poyraz
Güfte şairi: Mefharet Atalay
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sazımda, niyâzımda, âhımda hep sen varsın
Sîneme yâre açtın, ona değme kanasın
Bırakıp gitme beni, ateşimle yanarsın
Sîneme yâre açtın, ona değme kan

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Hayri Pekşen

Ali Osman Akkuş

Ayşe Taş

Dîdâr Aliye Koyuncu

Notası

Sazımda niyâzımda âhımda hep sen varsın notası

Bir yanıt yazın