Tülin Yakarçelik

Türk sanat müziği ses sanatçısı Tülin Yakarçelik, 1940 yılında İstanbul Anadolu Kavağı’nda, denizci bir ailenin çocuğu olarak dünyâya gelmiş, ilk müzik bilgilerini 1946 yılında henüz 9 yaşındayken, aslında erişkinlerin devam ettikleri, Hüseyin Saadettin Arel başkanlığındaki, İleri Türk Mûsıkîsi Konservatuarı Derneği adlı kuruluşta almıştır.

Burada Hüseyin Saadettin Arel’in nazariyat derslerine girmiş ve Lâika Karabey ile tanbur çalışmaya başlamıştır. İstanbul Belediyesi Konservatuar’nın imtihanını kazanarak, 1956 yılında girmiş ve 1960 yılında mezun olmuştur.

Bugünkü adıyla Türkiye radyo ve televizyon (T.R.T.) kurumu’nun, Türkiye genelinde açmış olduğu sınavı kazanmış ve radyo ses sanatçısı olarak atanmıştır.

Diğer yandan, İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nda da sanatkâr olarak çalışmalarına devam etmiş ve burada ilk üç yıl Sâdi Yâver Ataman yönetimindeki Folklor Tatbikat Topluluğu’nda, halk müziği çalışmıştır.

Ardından yine İstanbul belediye konservatuarı’nın klâsik Türk mûsıkîsi icrâ heyeti’ne geçmiştir. İlk Türk müziği devlet konservatuarı 1976 yılında kurulduğunda, Tülin Yakarçelik öğretim üyesi olarak atanmış ve kendi isteğiyle emekli olduğu 1995 yılına kadar bu kurumda öğrenciler yetiştirmiştir.


Tülin Yakarçelik şarkıları

Müzik hayâtına tanbur öğrenmeye başlamakla adım atmış olmasına rağmen, daha sonra saz konusunu ikinci plana bırakıp, birinci plana ses sanatçılığını almıştır.

Tülin Yakarçelik radyoda çalışırken, Türk müziği sanatçılarının pek rağbet etmediği bir alan olan, şan derslerine yönelmiş ve Jirayr Çakıcı ile şan çalışmıştır. Dolayısıyla, müzik anlayışı farklı olup, bütün öğrendiği kuralları kendi üzerinde uygulayıp, klâsik değil reformik bir program içerisinde olmayı tercih etmiştir.

İstanbul radyosu’nda Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk yönetimindeki radyo tango Orkestrası’nın, Aylâ Büyükataman ile birlikte solistliğini yapmış, rahmetle andığı arkadaşı Sönmez Can ve Aylâ Büyükataman ile birlikte, Muhlis Sabahattin‘in “Çâresaz” operetini seslendirmiştir.

Tülin Yakarçelik; evli, bir erkek bir kız iki çocuk, iki torun sahibidir ve emeklilik hayâtını Bodrum – Yalıkavak’ta sürdürmektedir. Kaynak: ar-ar.facebook.com

Bir yanıt yazın