Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Tevfik Sâmih Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sâzın gibi sînem dahi nağme-zen’indir
Vur sîneme mızrâbın ile sîne senindir
Feryâdımı tasvîr edecek gül-dehenindir
Vur sîneme mızrâbın ile sîne senindir

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Sâzın Gibi Sinem Dahi Bir Nağme Zenindir (RAST)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Sâzın Gibi Sinem Dahi Bir Nağme Zenindir (RAST)R.G.

Kutlu Payaslı

Kutlu PAYASLI-Sâzın Gibi Sinem Dahi Bir Nağme Zenindir (PEŞREVLİ)(RAST)R.G.

Belgin Gök

Belgin GÖK-Sazın Gibi Sinem Dahi Bir Nağme Zenindir (RAST)R.G.

Notası

Sâzın gibi sînem dahi nağme-zen'indir notası

Bir yanıt yazın