Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı

Eserin künyesi

Besteleyen: Hacı Ârif Bey
Sözünü yazan: Mehmet Sâdi Bey
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı
Ya bizde cefâ çekmeğe tâkat mı azaldı
Âşkların âzâr ile bîtâb-ı tûvandır
Ey kân-ı kerem lûtf-u inâyet sana kaldı

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite TUR GÜLERMAN-Sende Acep Uşşâka Eziyyet Mi Çoğaldı (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Radife Erten

Radife Erten - Sende acep uşşaka eziyet mi çoğaldı

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Sende acep uşşaka eziyet mi çoğaldı

Notası

Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı notası

Yorumunuz