Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte şairi: Nevres-i Cedîd
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
Etsem de abestir sitem-i hâre tahammül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Gördüm açılırken bu seher goncayı hâre
Sordum nola bu cevr ü cefâ bülbül-i zâre
Bir âh çekip hasret ile dedi ne çâre
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Bî-gâne-edâdır bilir ol âfeti herkes
Ümmîd-i visâl eyleme ondan emelin kes
Beyhûde yere âh u figân eyleme Nevres
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Senden güzelim çâre bana katı emeldir
Etsen dahi ülfet ellerle diyemem ki haleldir
Ağyar ile gezsen de gücenmem ki meseldir
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Senden Bilirim Yok Bana Faide Ey Gül

Muallâ Mukadder Atakan

Mualla Mukadder Atakan - Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül

Muazzez Abacı

MUAZZEZ ABACI-KANUN TAKSÎMİ & SENDEN BİLİRİM YOK BANA BİR FÂİDE EY GÜL.wmv

Recep Birgit

Recep Birgit - Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül

Elâ Altın

Ela ALTIN-Senden Bilirim Yok Bana Bir Fâide Ey Gül (PEŞREVLİ)(HÜSEYNİ)R.G.

Nazlı Kanaat

Nazlı KANAAT-Senden Bilirim Yok Bana Bir Fâide Ey Gül (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül notası - 1
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül notası - 2