Seni hükm-i ezel âşûb-u devrân etmek istermiş

Eserin künyesi

Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Güfte: Esrâr Dede
Makam: Nihâvend makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Seni hükm-i ezel âşûb-u devrân etmek istermiş
Beni bahtım gibi zâr-ı perîşân etmek istermiş

Terennüm:
Seni seni çoktan beri acep niçin üzdün beni
Te nen ni nen te nen ni nen te nen ni nen ni
Te nen nen ni ye lel lel li perîşân etmek istermiş

Meğer sâkî-i devrânın füsûn-u işveden kastı
Beni bir câm ile rüsvâyı devrân etmek istermiş

Türkçe karşılığı:
Ezeli emir, senin dünyâyı kargaşaya sürükleyen bir âfet olmanı isterken benim de talihim gibi ağlayıp inlememi, perişan olmamı istermiş.
Meğer içki sunan o dünyâ güzelinin büyüleyici nazlarının ve edalarının amacı, beni bir kadehle dünyâya rezil etmekmiş.

Hüsrev Hatemi, güfteyi açıklıyor

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Seni hükm-ü ezel âşûb-u devrân etmek istermiş

Muazzez Abacı

Muazzez ABACI-Seni Hükm-i Ezel Aşûb-ı Devran Etmek İstermiş (NİHAVEND)R.G.

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Seni hükm-i ezel âşûb-i devrân etmek istermiş

Gökhan Sezen

GÖKHAN SEZEN SENİ HÜKM-Ü EZEL ÂŞÛBİ DEVRÂN ETMEK İSTERMİŞ. (DOYSAL)

Notası

Seni hükm-i ezel âşûb-u devrân etmek istermiş notası - 1
Seni hükm-i ezel âşûb-u devrân etmek istermiş notası - 2

Bir yorum

  1. Mehmet CANDAN

Yorumunuz