Kanûnî Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Kanûnî Hacı Ârif Bey
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Senle durmak derd-nâk eyler beni
Senden ayrılmak helâk eyler beni
Ah o âteş sîne-çâk eyler beni
Senden ayrılmak helâk eyler beni

Derd-nâk: Dertli kişi
Helâk: Bitkin durum
Sîne-çâk: Yüreği yaralı

Video yorumları

Perihan Altındağ Sözeri

Senle durmak derd-nâk eyler beni- Perihan Altındağ Sözeri

İnci Çayırlı

İnci ÇAYIRLI-Senle Durmak Derdnâk Eyler Beni (MAHUR)R.G.

Ârif Sami Toker

Arif Sami TOKER-Senle Durmak Derdnâk Eyler Beni (MAHUR)R.G.

Sâdi Hoşses

Sadi HOŞSES-Senle Durmak Derdnâk Eyler Beni (MAHUR)R.G..

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Senle durmak derd-nâk eyler beni

Notası

Senle durmak derd-nâk eyler beni notası

Bir yanıt yazın