Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum şarkısı

Sözleri

Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum
Bir meh-ves idim yandı tenim, bitti gururum
Firkat-zedeyim nerde benim eski sürürüm
Bir meh-veş idim yandı tenim, bitti gururum

Eserin künyesi

Beste: Zeki Ârif Ataergin
Güfte: Şeyh Kirâmeddin Efendi
Makam: Sûzinâk makamı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum

Sevim Deran

Sevim Deran Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum

Feriha Tunceli

Feriha Tunceli - Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Sevdim Seveli Sen Güzeli Gitti Şuûrum (SÛZNÂK)R.G.

Notası

eserin notasi