Mısırlı İbrâhim Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Mısırlı İbrâhim Efendi
Güfte şairi: Ahmet Refik Altınay
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi
Bâdeye revnâk verir canlar yakan gül bûsesi
Rûhumu teshir eder âşüftedir her handesi
Bâdeye revnâk verir canlar yakan gül bûsesi

Video yorumları

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi

Vedat Gürsel

Vedat Gürsel - Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi

Sevim Süer

Sevim Süer - Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Sırma Saçlı Yarimin Can Bahşederken İşvesi (HİCAZ)R.G.

Şükran Özer

Şükran Özer - Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi

Notası

Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi notası - 1
Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi notası - 2

Bir yanıt yazın