Lâvtacı Hristo

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâvtacı Hristo
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sûy-i Kağıthâne’de mecnûn misâl
Bekledim rahın efendim bi-mecal
Anladım teşrifine yok ihtimâl
Çağlayanlarla beraber çağladım
Tâli-i nâsaze küstüm ağladım

Türkçe karşılığı

Kâğıthane’de, Leylâ’sını bekleyen Mecnun gibi dermansız kalana kadar yolunu gözledim.
Sonunda anladım ki, gelmene ihtimal yok.
Üzüntümden, çağlayanlar gibi çağladım ve bana yâr olmayan talihime küsüp ağladım.

Video yorumları

Zeki Müren

Münip Utandı

Vedat Kaptan Yurdakul

Selçuk Aygan

Notası

Sûy-i Kağıthâne'de mecnûn misâl notası

Bir yanıt yazın