Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Sultânîyegâh makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Şâd eyledi cân-ü dilimi rûh-i revânım
Kurbân edeyim râhına najdî dil-ü cânım
İhsânına mümkün mü teşekkür edebilmek
Tâ’dât edemez serde hezâr olsa zebânım

Türkçe karşılığı

Sevgili, canımı ve gönlümü sevinçlere boğdu.
Onun yoluna tatlı canım ve gönlüm kurban olsun.
Yüz tane dilim olsa bile onun mübarek iyiliklerini sayamazdım ve teşekkür etmem mümkün olmazdı.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Şâd eyledü cân-ü dilimi rûhi revânım

Mülkiye Toper

Mülkiye TOPER-Şâd Eyledi Can-ü Dilimi Şâh-i Cihânım (Rûh-i Revânım)(PEŞREVLİ) (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Melihat Gülses

Şad Eyledi Canü Dilimi Ruhi Revanım

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Şâd Eyledi Can-ü Dilimi Şâh-i Cihânım (Rûh-i Revânım) (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Sultaniyegah Yürük Semai - Şad Eyledi Can-ı dilimi ruh-i revanım

Notası

Şâd eyledi cân-ü dilimi rûhi revânım notası - 1
Şâd eyledi cân-ü dilimi rûhi revânım notası - 2

Şâd eyledi cân-ü dilimi rûhi revânım notası - 3

Bir yanıt yazın