Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Güfte şairi: Mehmet Akif Paşa
Makâmı: Mâye makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Şeb midir bu ya sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır?
Şem-i meclis şu’le-i dâğ-ı nümâyânım mıdır?
Bilmez oldum sâkiyâ derd-i firâk-ı yâr ile
Mey midir bu ya sirişk-i çeşm-i giryânım mıdır?

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Şeb Midir Bu Yâ Sıvâd-ı Âh-ı Pinhânım Mıdır (SEGÂH)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Şeb midir Bu ya Sevâd-ı Ah-ı Pinhânım mıdır ?

Notası

Şeb midir bu ya sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır notası

Bir yanıt yazın