Lâtif Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâtif Ağa
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Te’lif edebilsem feleği âh emelimle
Dünyâyı fedâ eyler idim mâhasalimle
Ben uğraşırım belki o demde ecelimle
Nakdîne-i cânı veririm kendi elimle
Hem bezm-i visâl olsam eğer ol güzelimle

Video yorumları

Necmi Rızâ Ahıskan

Necmi Rıza Ahıskan - Telif edebilsem feleği ah emelimle

Mülkiye Toper

Mülkiye TOPER-Te'lif Edebilsem Feleği Âh Emelimle (UŞŞAK)R.G.

Murat Irkılata, Mehmet Kemiksiz ve Ahmed Şahin

Mahur Şarkı - Telif edebilsem feleği âh emelimle #GönülMakamı

Notası

Te'lif edebilsem feleği âh emelimle notası - 1
Te'lif edebilsem feleği âh emelimle notası - 2

Bir yanıt yazın