Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül

Eserin künyesi

Beste: Râkım Elkutlu
Güfte: Nâhit Hilmi Özeren
Makam: Hicazkâr makâmı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül
Dudaktan iç meyi, cânân elinden alma gönül
Geçer baharı o hüsnün hazâna kalma gönül
Rübâb-ı aşkını hicrân yolunda çalma gönül
Dudaktan iç meyi, cânân elinden alma gönül

Video yorumları

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül

Nevin Demirdöven

Nevin Demirdöven - Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül

İsmail Olgay

İsmail OLGAY-Visali Yâr İle Mest Ol Hayale Dalma Gönül (HİCAZKÂR)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Visali Yâr İle Mest Ol Hayale Dalma Gönül (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül notası

Yorumunuz