Yârin bu kadar cevri gelir miydi hayâle

Bestesi Zeki Ârif Ataergin‘e ait olan, mâye makâmı, sengin semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Yârin bu kadar cevri gelir miydi hayâle
Gûş etmedi âhım beni dönderdi hilâle
Rûyada bile pâyine yüz sürmeyi görmen
Elden ne gelir ağlamadan başka bu hâle

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA - Yârin Bu Kadar Cevrî Gelir miydi Hayâle ( MÂYE )

Notası

Yârin bu kadar cevri gelirmiydi hayâle notası - 1
Yârin bu kadar cevri gelirmiydi hayâle notası - 2

Yorumunuz