Zeki Ârif Ataergin

Eserin künyesi

Bestecisi: Zeki Ârif Ataergin
Makâmı: Mâye makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yârin, bu kadar cevri, gelir miydi, hayâle?
Gûş etmedi, âhım beni, dönderdi, hilâle
Rûyada bile, pâyine, yüz sürmeyi görmen
Elden, ne gelir, ağlamadan başka, bu hâle

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA - Yârin Bu Kadar Cevrî Gelir miydi Hayâle ( MÂYE )

Notası

Yârin, bu kadar cevri, gelir miydi, hayâle notası - 1
Yârin, bu kadar cevri, gelir miydi, hayâle notası - 2

Bir yanıt yazın