Yine tâb-ı nigâh-ı hayrete eşk-i kühûl çekdim

Eserin künyesi

Bestecisi: Ebûbekir Ağa
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Darbeyn usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Yine tâb-ı nigâh-ı hayrete eşk-i kühûl çektim
Meşâm-ı câna ey dil reng ü bûy-i kâkülü çekdim
O ‘anber-fâm ile hâl-i ruh-i cânânı seyretdim
O çeşm-i mest ü mahmûru görüp ben sürmeler çekdim

Video yorumları

Özdal OrhonNey taksimi Niyazi Sayın

Özdal ORHON-Yine Tâb-ı Nigah-ı Hayrete Eşk-i Kühûl (Kûhl) Çektim (HİCAZ)R.G.

Notası

Yine tâb-ı nigâh-ı hayrete eşk-i kühûl çekdim notası - 1
Yine tâb-ı nigâh-ı hayrete eşk-i kühûl çekdim notası - 2