Ebûbekir Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Ebûbekir Ağa
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Darbeyn usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Yine, tâb-ı nigâh-ı hayrete, eşk-i kühûl, çektim
Meşâm-ı câna ey dil, reng ü bûy-i kâkülü çekdim
O ‘anber-fâm ile, hâl-i ruh-i cânânı, seyretdim
O çeşm-i mest ü mahmûru görüp ben, sürmeler, çekdim

Video yorumları

Özdal OrhonNey taksimi Niyazi Sayın

Özdal ORHON-Yine Tâb-ı Nigah-ı Hayrete Eşk-i Kühûl (Kûhl) Çektim (HİCAZ)R.G.

Notası

Yine, tâb-ı nigâh-ı hayrete, eşk-i kühûl, çektim notası - 1
Yine, tâb-ı nigâh-ı hayrete, eşk-i kühûl, çektim notası - 2

Bir yanıt yazın