Yoktur zamân gel

Eserin künyesi

Besteleyen: Lâtif Ağa
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yoktur zamân gel
Mâhım heman gel
Hâlim yaman gel
Cânım aman gel

Güller küşâde
Bülbül nevâda
Âlem safâda
Cânım aman gel

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Yoktur zaman gel mâhım heman gel

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Yoktur zaman gel mâhım heman gel

Münip Utandı

Münip Utandı - Yoktur Zaman Gel Mahım Heman Gel (Official Lyric Video)

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Yoktur Zaman Gel Mahım Heman Gel (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Yoktur zamân gel notası

Yorumunuz