Lâtif Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâtif Ağa
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yoktur zamân gel
Mâhım heman gel
Hâlim yaman gel
Cânım aman gel

Güller küşâde
Bülbül nevâda
Âlem safâda
Cânım aman gel

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Mülkiye Toper

Münip Utandı

Ayşe Taş

Notası

Yoktur zamân gel notası

Bir yanıt yazın