Kanûnî Mehmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Kanûnî Mehmet Bey
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Devr-i kebîr usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Kanuni Mehmed Bey - Nihâvend Peşrev

Notası

Kanûnî Mehmet Bey'in, nihâvend, peşrevi notası - 1
Kanûnî Mehmet Bey'in, nihâvend, peşrevi notası - 2

Bir yanıt yazın