Refik Fersan

Eserin künyesi

Bestecisi: Refik Fersan
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç, Kânun: Atilla Akıntürk, Ney: Volkan Yılmaz, Klasik kemençe: Furkan Bilgi ve Bendir: Serdar Bişiren

Notası

Refik Fersan'ın nihâvend saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın