Refik Fersan’ın nihâvend saz semâîsi

Eserin künyesi

Beste: Refik Fersan
Makam: Nihâvend makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç, Kânun: Atilla Akıntürk, Ney: Volkan Yılmaz, Klasik kemençe: Furkan Bilgi ve Bendir: Serdar Bişiren

Refik Fersan’ın nihâvend saz semaisi

Notası

Refik Fersan'ın nihâvend saz semâîsi notası

Yorumunuz